OFERTA

Wykłady, warsztaty oraz szkolenia dla osób 50+

 • - Aspekty psychologiczne
 • - Aspekty seksuologiczne
 • - Sprawność ruchowa
 • - Bezpieczeństwo finansowe
 • - Zdrowa dieta
 • ... i wiele innych

Wykłady oraz warsztaty DLA OPIEKUNÓW osób starszych

 • - Emocjonalne przygotowanie rodziny do samoopieki
 • - Jak sprawować opiekę nad osobą starszą w konkretnych jednostkach chorobowych
 • - Jakie udogodnienia można zastosować w opiece nad osobą starszą
 • - Dieta osoby starszej
 • - Jak dbać o higienę osób starszych
 • - Organizacja przestrzeni osoby podopiecznej w domu
 • ... i wiele innych

Program badań przesiewowych w grupie 45+ oraz 65+

 • - Ocena psychofizyczna

Grupa 45+

Celem badań jest aktywizacja społeczno-zawodowa.
Raport generuje zalecenia indywidulane i ogólne, które służą: lekarzom rodzinnym, internistom, psychologom itp.
Strategicznym celem badań jest przeciwdziałanie kosztom społecznym (ZUS, NFZ).

Grupa 65+

Celem badań jest aktywizacja życiowa, samodzielność i integracja procesu ontologicznego.
Raport generuje zalecenia indywidulane i ogólne, które służą: lekarzom rodzinnym, internistom, geriatrom,
neurologom, psychiatrom, psychologom itp.
Strategicznym celem badań jest przeciwdziałanie kosztom społecznym (ZUS, NFZ).

Badanie polega na diagnozie sprawności mentalno-intelektualnej oraz ontologicznej ocenie życia.
Jednym z elementów jest sprawdzenie bardzo ogólnie rozumianego funkcjonowania neuropsychologicznego,
co pomaga w wykryciu wczesnych postaci różnorodnych zaburzeń poznawczych, zarówno w wieku
starszym czy okołomeno- lub andropauzalnym.
Dane posłużą do stworzenia indywidualnego profilu badanego oraz praktycznych wskazówek
do utrzymania i ewentualnej poprawy dobrostanu psychicznego.

W szerszym zastosowaniu wyniki mogą stanowić przyszły predyktor w zakresie potrzeb psychologicznych
i psychospołecznych szerszej populacji, np. mieszkańców gminy czy miasta, takich jak potrzeby w zakresie
tworzenia klubów seniora, grup wsparcia czy też bardziej zorganizowanej pomocy specjalistycznej,
np. zwiększenie dostepności do usług psychologa, psychiatry czy neurologa.

 • - Ocena funkcjonalna sprawności psychologicznej

Grupa 45+ oraz 65+

Celem badania jest ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych, ocena poziomu aktywności ruchowej
i samodzielności osób w danej grupie wiekowej oraz poznanie potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie ich
codziennego funkcjonowania. Dzięki uzyskanym raportom indywidulanym oraz programom profilaktycznym,
i szkoleniowym w sposób znaczący można podnieść jakość życia osób w wieku starszym.

Zapraszamy gminy oraz jednostki samorządowe z całej Polski do współpracy