Szybki kontakt
Jakaś zawartość

ZAKRES WSPÓŁPRACY

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2013 - 2014 - PO IG Poddziałanie 6.5.2

Zarządzanie realizacją projektu pt. "Promocja usług medycznych Carolina Medical Center na rynkach zagranicznych",
dofinansowanego w ramach PO IG, poddziałanie 6.5.2.

POZYSKANIE FUNDUSZY
2012 - PO IG Poddziałanie 6.5.2

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG, poddziałanie 6.5.2 dla projektu
pt. "Promocja usług medycznych Carolina Medical Center na rynkach zagranicznych".
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 224 265,06 PLN

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2012 - PO IG Działanie 6.1

Rozliczenie projektu dotyczącego rozwoju działalności eksportowej dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 6.1
"Paszport do eksportu" (etap I) - przygotowanie wniosku o płatność.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2011 - PO IG Działanie 6.1

Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG, działanie 6.1 "Paszport do eksportu" (etap I) dla projektu
pn."Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Sport Medica S.A.".
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 10 000,00 PLN

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2011 - NCBiR Program INNOTECH

Opracowanie wniosku wstępnego o dofinansowanie oraz wniosku pełnego o dofinansowanie w ramach Programu INNOTECH
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ścieżka programowa In-Tech) dla projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego
nowych rozwiązań z zakresu diagnostyki medycznej wspartej narzędziami informatycznymi.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 2 703 475,00 PLN

PROJEKT DORADCZY
2010 - 2012

Usługa doradcy strategicznego w procesie Pierwszej Publicznej Oferty akcji (IPO).
Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji - Projekt IPO,
w tym również opracowanie dokumentów strategicznych spółki takich jak Strategia rozwoju i Biznes plan.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2009 - PO IG Poddziałanie 3.3.2

Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG poddziałanie 3.3.2 dla projektu
pn."Rozwój Sport Medica SA poprzez pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania".
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 260 000,00 PLN

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2009 - PO IG Działanie 4.5

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosku oraz biznes planu - w ramach PO IG działanie 4.5
"Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki". Przedmiotem projektu było utworzenie centrum B+R
układu mięśniowo-szkieletowego w nowej klinice ortopedycznej.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 20 494 866,00 PLN

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2009 - 2011 RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 1.5

Zarządzanie realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Sport Medica S.A. poprzez utworzenie w NZOZ Carolina Medical Center
Centrum Diagnostyki Obrazowej i Funkcjonalnego o profilu urazowo-ortopedycznym jako wiodącego, referencyjnego ośrodka
diagnostycznego w kraju”.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2008 - RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 1.5

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosku oraz biznes planu - w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013, działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".
Przedmiotem projektu było utworzenie specjalistycznego Centrum Diagnostyki Obrazowej i Funkcjonalnej
o profilu urazowo - ortopedycznym w nowej klinice ortopedycznej NZOZ Carolina Medical Center.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 4 552 200,00 PLN

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2008 - 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna 1".

Zarządzanie realizacją projektu badawczego pt. „Modelowanie matematyczne w planowaniu zabiegów osteotomii kończyny dolnej”
dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I".

PROJEKT DORADCZY
2008

Projekt o charakterze doradztwa strategicznego, mający na celu wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju
oraz sposobu ich finansowania. Zadaniem było opracowanie i wdrożenie systemu rachunkowości i sprawozdawczości zarządczej.