Szybki kontakt
Jakaś zawartość

ZAKRES WSPÓŁPRACY

PROJEKT DORADCZY
2009 - 2010

Usługa doradcy strategicznego odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju spółki, w tym wyceny wyższej uczelni
prowadzonej przez spółkę, opracowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów, zapewnienie obsługi prawnej
w zakresie due-dilligence oraz koordynacji procesu pozyskania zewnętrznego finansowania, a także procesu wydzielenia
spółki-córki.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
2009 - PO IG Poddziałanie 3.3.2

Opracowywanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG poddziałanie 3.3.2 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"
dla projektu doradczego dotyczącego opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 20 250,00 PLN