Szybki kontakt
Jakaś zawartość

ZAKRES WSPÓŁPRACY

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2009 - 2011

Zarządzanie realizacją projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej
w Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o."

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
2009 - PO IG Działanie 8.2

Przygotowanie dokumentacji aplikacji - wniosku oraz biznes planu - w ramach PO IG, działanie 8.2
"Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typy B2B".
Przedmiotem projektu było stworzenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 553 386,00 PLN