Szybki kontakt
Jakaś zawartość

ZAKRES WSPÓŁPRACY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
2008 - RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 1.5

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosku oraz biznes planu - w ramach RPO Województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 1.5
"Rozwój przedsiębiorczości". Przedmiotem projektu było wdrożenie i rozwój nowoczesnego systemu informatycznego do składania zapisów na oferowane w ofertach publicznych papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i certyfikaty inwestycyjne zamknietych funduszy inwestycyjnych.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 785 131,00 PLN.