Szybki kontakt
Jakaś zawartość

ZAKRES WSPÓŁPRACY

2008 - PO IG Działanie 4.4

Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosku oraz biznes planu - w ramach PO IG,
działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
Przedmiotem projektu był zakup innowacyjnej spawarki laserowej i utworzenie laserowego centrum obróbki metalu.
W wyniku zrealizowanych prac projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 7 947 778,15 PLN