Szybki kontakt
Jakaś zawartość

wydarzenia godne zauważenia

 • 25.11.2015
  Kredyt z dofinansowaniem na innowacje technologiczne

  Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał dotacji w formie tzw. premii technologicznej z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na realizację innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Przedsiębiorca może uzyskać do 6 mln zł bezzwrotnej dotacji.

  Czytaj więcej

 • 16.11.2015
  Wysoko innowacyjne projekty w Wielkopolsce

  Rozpoczyna się nabór projektów o dofinansowanie wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim. Dotacje można uzyskać na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych lub nietechnologicznych.

  Czytaj więcej

 • 09.11.2015
  Rozwój kluczowych kompetencji wśród polskich uczniów wspierany przez Unię Europejską

  Pod koniec listopada ruszy nabór projektów o dofinansowanie wspierających rozwój edukacji ogólnej w województwie mazowieckim. Dotacje będą mogły otrzymać przedsięwzięcia z zakresu kształcenia u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, rozwijania kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Czytaj więcej