Szybki kontakt
Jakaś zawartość

wydarzenia godne zauważenia

 • 31.08.2016
  Innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczo-asystenckich.

  W ramach Projektu pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" firma DGA S.A. udzieli wsparcia procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski. Minimum 20% pomysłów zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r. Granty udzielane w ramach projektu finansowane są z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Czytaj więcej

 • 29.08.2016
  Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

  Jeszcze do 30 września instytucje kultury ubiegać się mogą o dofinansowanie projektów z zakresu ochrony i modernizacji zabytkowej i niezabytkowej infrastruktury kultury. Jest to już drugi konkurs dla obszaru zabytków i kultury z ogólnokrajowego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej