Szybki kontakt
Jakaś zawartość

wydarzenia godne zauważenia

  • 01.03.2016
    Rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych w województwie mazowieckim

    Instytucje działające w obszarze świadczenia usług społecznych ubiegać się mogą o dofinansowanie unijne na projekty zakładające tworzenie nowych i rozwój istniejących miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich na rzecz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Projekty mogą przewidywać zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz działań wspierających opiekunów faktycznych.

    Czytaj więcej