Szybki kontakt
Jakaś zawartość

wydarzenia godne zauważenia

  • 08.12.2015
    Harmonogram konkursów na 2016 r. finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój

    Dostępna jest już informacja jakie rodzaje projektów i w jakich terminach będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach jednego z największych unijnych programów operacyjnych finansujących rozwój prac badawczo-rozwojowych (B+R) w przedsiębiorstwach i wdrożeń wyników tych prac. Na 2016 r. zaplanowanych zostało 28 konkursów o dotacje w ramach różnych priorytetów i działań Programu.

    Czytaj więcej