Szybki kontakt
Jakaś zawartość

DORADZTWO KSIĘGOWO-PODATKOWE

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej. Zapewniamy wsparcie wszystkim przedsiębiorcom, bez względu na ich formę prawną i rodzaj prowadzonej działalności. Realizujemy projekty z zakresu rachunkowości zarządczej,
z obszaru zarządzania budżetem i stroną finansową przedsięwzięcia.

Zakres usług w ramach doradztwa podatkowego:

 • wsparcie merytoryczne oraz udział podczas kontroli skarbowych i podatkowych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • uzyskiwanie interpretacji podatkowych
 • audyt podatkowy
 • konsultacje podatkowe, opinie, porady

Zakres usług w ramach obsługi księgowej:

 • prowadzenie wszystkich form rachunkowości, w tym m.in.: ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu
 • prowadzenie pozostałych ewidencji wymaganych przez przepisy: środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie podatku VAT (transakcje krajowe, unijne, pozaunijne) , prowadzenie rejestrów VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego (CIT, PIT)
 • kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości
 • sprawowanie stałego nadzoru nad działem księgowości klienta
 • doradztwo księgowe
 • przygotowywanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości pod kątem potrzeb zarządczych przedsiębiorcy
 • sporządzenie raportów zarządczych i analiz finansowych

Zakres usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, zaświadczeń, świadectw pracy
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • kompleksowe rozliczanie z ZUS, PFRON
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych