Szybki kontakt
Jakaś zawartość

DORADZTWO BIZNESOWE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zapewniamy kompleksową obsługę doradczo-szkoleniową nakierowaną na realizację celów strategicznych. Oferujemy pomoc zarówno przedsiębiorstwom, podmiotom samorządowym, organizacjom pozarządowym, instytucjom kulturalnym i oświatowym, szkołom i uczelniom, kościołom
i związkom wyznaniowym. Specjalizujemy się w doradztwie biznesowym oraz pozyskiwaniu finansowania z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych.

Pozyskiwanie środków inwestycyjnych i funduszy europejskich

Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku funduszy europejskich, dzięki czemu zyskujesz gwarancję uczestnictwa we wszystkich interesujących Cię konkursach, pozwalających zdobyć fundusze na rozwój Twojego biznesu. Szerokie doświadczenie oraz liczne pasmo sukcesów w prowadzonych projektach pozwala nam podejmować kolejne wyzwania związane z nowymi konkursami przewidzianymi na lata 2014-2020.

Zarządzanie projektami i usługi doradcze

Zapewniamy kompleksowe zarządzanie projektami, w zakresie inwestycyjnym, finansowym, szkoleniowym, wdrożeniowym, itp. Zajmujemy się planowaniem i alokacją zasobów, analizą wystepujących ryzyk, organizacją zadań, komunikacją i monitorowaniem przebiegu zadań oraz kontrolą wyników.

Planowanie strategiczne, zarządzanie organizacją

Zajmujemy sie kompleksową obsługą związaną z zarządzaniem organizacyjnym. Nasze usługi obejmują m.in.: przygotowanie biznes planów i strategii rozwoju, opracowanie zasad nadzoru właścicielskiego, przeprowadzenie analizy efektywności przedsiębiorstwa, usprawnienie działalności operacyjnej (zarządzanie procesami, controlling), zwiększenie zdolności produkcyjnych, restrukturyzacja przedsiębiorstw, montaż finansowy, doradztwo w procesie IPO. Zapewniamy również profesjonalną pomoc w doborze i pozyskiwaniu partnerów wymaganych do realizacji projektu.